Your notification message!

Assamese

YEAR
BOOK
AUTHOR
2019
Chanakya (Novel)
Joysree Goswami Mahanta
2018
Kailoir Dinto Amar Hobo (Poetry)
Sananta Tanti
2017
Moriahola (Novel)
Jayanta Madhab Bora
2016
Meghmalar Bhraman (Poetry)
Jnan Pujari
2015
Akashar Chhabi Aru Anyanya Galpa (Short Stories)
Kula Saikia
2014
Mariam Astin Athaba Hira Barua(Short Stories)
Arupa Patangia Kalita
2012
Patkair Ipare Mor Desh (Novel)
Chandana Goswami
2011
Ei Anuragi Ei Udasi (Poetry)
*Kabin Phukan
2010
Asomiya Ramayani Sahitya: Kathabostur Atiguri (Criticism)
Keshada Mahanta
2009
Katha Ratnakara (Novel)
Dhruba Jyoti Bora
2008
Deou Langkhui (Novel)
Rita Choudhury
2007
Santanukulanandan (Novel)
Purabi Bormudoi
2006
Cheneh Jorir Ganthi (Short stories)
Atulananda Goswami
2005
Mouna Ounth Mukhar Hriday (Novel)
Yeshe Dorje Thongchi
2004
Manuh Anukule (Poetry)
Hirendra Nath Dutta
2003
Anek Manuh Anek Aru Nirjanata (Poetry)
Bireswar Barua
2002
Mahat Oitiyya (Criticism)
Nalinidhar Bhattacharyya
2001
Edhani Mahir Hanhi (Novel)
Mahim Bora
2000
Baghe Tapur Rati (Short stories)
Apurba Sarma
1999
Biponna Samay (Novel)
Medini Choudhury
1998
Asirbadar Rang (Novel)
Arun Sarma
1997
Andharat Nijar Mukh (Short stories)
Nagen Saikia
1996
Abhijatri (Novel)
Nirupama Borgohain
1995
Maharathi (Novel)
Chandra Prasad Saikia
1994
Madhupur Bahudur (Short stories)
Sheelbhadra (Rabati Mohan Datta Choudhury)
1993
Mor Je Kiman Hepah (Poetry)
Keshav Mahanta
1992
Shaichar Pathar Manuh (Poetry)
Hiren Bhattacharjya
1991
Brahmaputra Ityadi Padya (Poetry)
Ajit Barua
1990
Snehadevir Ekuki Galpa (Short stories)
*Sneha Devi
1989
Asamiya Jatiya Jivanata Mahapurushiya Parampara (Literary criticism)
Hiren Gohain
1988
Patal Bahirabi (Novel)
Lakshminandan Bora
1987
Aan Ejan (Poetry)
Harekrishna Deka
1986
Benudhar Sarma (Biography)
Tirthanath Sarma
1985
Krishna Kanta Handiqui Rachna-Sambhar (Literary criticism)
*Krishnakanta Handiqui
1984
Jangam (Novel)
*Devendra Nath Acharya
1983
Sudirgha Din Aru Ritu (Poetry)
Nirmalprabha Bardoloi
1982
Mamare Dhara Tarowal Aru Dukhan Upanyasa (Novel)
Indira Goswami (Mamoni Raisom Goswami)
1981
Kavita (Poetry)
Nilamani Phookan ( Jr.)
1980
Prithibir Asukh (Short stories)
Jogesh Das
1979
Sonali Jahaj (Poetry)
Bhaben Barua
1978
Pita Putra (Novel)
Homen Borgohain
1977
Bakul Banar Kavita (Poetry)
Anand Chandra Barua
1976
Srinkhal (Short stories)
Bhabendra Nath Saikia
1975
Kaka Deutar Har (Novel)
Navakanta Barua
1974
Golam (Short stories)
Saurabh Kumar Chaliha
1972
Aghari Atmar Kahini (Novel)
Syed Abdul Malik
1970
Mahatmar Pora Rupkonarloi (Reminiscenses)
Lakshminath Phookan
1969
Manchalekha (Study of Assamese theatre)
Atul Chandra Hazarika
1968
Alakananda (Poetry)
Nalinibala Devi
1967
Adhunik Galpa Sahitya (Literary criticism)
Trailokyanath Goswami
1966
Bedanar Ulka (Poetry)
Ambikagiri Roychoudhuri
1964
Asamar Lok-Sanskriti (Study in folk culture)
*Birinchi Kumar Barua
1961
Iyaruingam (Novel)
Birendra Kumar Bhattacharyya
1960
Kangrechar Kachiyali Ra’dat (Reminiscences)
Benudhar Sarma
1955
Bana Phul (Poetry)
Jatindranath Dowerah

(No awards in 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 1963, 1965, 1971, 1973 and 2013)

Quick Navigation
×
×

Cart