Your notification message!

KONKANI (Since 1977)

YEAR
BOOK
AUTHOR
2019
The Words (Poetry)
Nilba A. Khandekar
2018
Chitralipi (Poetry)
Paresh Narendra Kamat
2017
Khand Ani Her Katha (Short Stories)
Gajanan Jog
2016
Kale Bhangar (Novel)
Edwin J.F.D’souza
2015
Karna Parva (Play)
Uday Bhembre
2014
Manthan (Essays)
Madhavi Sardesai
2013
Manmotayam (Essays)
Tukaram Rama Shet
2012
Kavyasutra (Poetry)
Kashinath Shamba Lolienkar (S.D.Tendulkar)
2011
Prakriticho Paas (Poetry)
Melvyn Rodrigues
2010
Kayallyachem Sraddha (Poetry)
Arun Sakhardande
2009
Kirvontt (Poetry)
Jess Fernandes
2008
Ghanaqhai Niyatiche (Novel)
Ashok Kamat
2007
Dika (Novel)
Devidas Kadam
2006
Jai Kai Jui (Essays)
Datta Damodar Naik
2005
Bhaangarsaall (Short Stories)
N. Shivdas
2004
Athang (Short Stories)
Jayanti Naik
2003
Parigh (Short Stories)
*Shashank Sitaram
2002
Bhogadandd (Novel)
Hema Naik
2001
Yaman (Poetry)
Madhav Borcar
2000
Champhel’li Sanj (Poetry)
Pandurang Bhangui
1999
Antarnad (Poetry)
Saratchandra Shenoi
1998
Ashim Asim Lharan (Poetry)
John Baptist Sequeira
1997
Bhuim Chafim (Pen-portraits)
Sheela Kolambkar
1996
Nilem Nilem Braham (Poetry)
Sankar Ramani
1995
Gomanchal Te Himachal (Travelogue)
Dilip Borkar
1994
Antarayami (Short Stories)
Gokuldas Prabhu
1993
Tarangan (Short Stories)
Mahabaleshwar Sail
1992
Vanshakulachen Denen (Poetry)
Nagesh Karmali
1991
Sapan Fulam (Short stories)
Meena Kakodkar
1990
Savul Gori (Poetry)
Ramesh B. Veluskar
1989
Sonshyache Kan (Poetry)
C.F. D’Costa
1988
Vhonkolpavnni (Short stories)
Chandrakant Keni
1987
Panaji Atam Mhatari Zalea (Short stories)
Arvind N. Mambro
1986
Hanv Monis Asvat-Thamo (Poetry)
Prakash Damodar Padgaonkar
1985
Bhitorlem Tufan (Poetry)
J.B. Moraes
1984
Chowrang (One-act play)
Pundalik Narayan Naik
1983
Karmelin (Novel)
Damodar Mauzo
1982
Khabari (Essays)
Laxmanrao Sardessai
1981
Sasaya (Poetry)
B.B. Borkar (Bakibab)
1980
Pissolim (Poetry)
Manohar Sardessai
1979
Dorya Gazota (Poetry)
R.V. Pandit
1978
Manni Punav (Humorous essays)
D.K. Sukhthankar
1977
Himalayant (Travelogue)
Ravindra Kelekar
Quick Navigation
×
×

Cart